TITE-LIVE
AB URBE CONDITA
PRAEFATIO

    1. Facturusne operae pretium sim si a primordio Urbis res populi Romani perscripserim nec satis scio nec, si sciam, dicere ausim, 2. quippe qui cum veterem tum vulgatam esse rem videam, dum novi semper scriptores aut in rebus certius aliquid allaturos se aut scribendi arte rudem vetustatem superaturos credunt. 3. Utcumque erit, juvabit tamen rerum gestarum memoriae principis terrarum populi pro virili parte et ipsum consuluisse ; et si in tanta scriptorum turba mea fama in obscuro sit, nobilitate ac magnitudine eorum me qui nomini officient meo consoler. 4. Res est praeterea et immensi operis, ut quae supra septingentesimum annum repetatur et quae ab exiguis profecta initiis eo creverit ut jam magnitudine laboret sua, et legentium plerisque haud dubito quin primae origines proximaque originibus minus praebitura voluptatis sint, festinantibus ad haec nova quibus jam pridem praevalentis populi vires se ipsae conficiunt : 5. ego contra hoc quoque laboris praemium petam, ut me a conspectu malorum quae nostra tot per annos vidit aetas, tantisper certe dum prisca illa tota mente repeto, avertam, omnis expers curae quae scribentis animum, etsi non flectere a vero, sollicitum tamen efficere posset.
    6. Quae ante conditam condendamve Urbem poeticis magis decora fabulis quam incorruptis rerum gestarum monumentis traduntur, ea nec adfirmare nec refellere in animo est. 7. Datur haec venia antiquitati ut miscendo humana divinis primordia urbium augustiora faciat ; et, si cui populo licere oportet consecrare origines suas et ad deos referre auctores, ea belli gloria est populo Romano ut, cum suum conditorisque sui parentem Martem potissimum ferat, tam et hoc gentes humanae patiantur aequo animo quam imperium patiuntur.
    8. Sed haec et his similia utcumque animadversa aut existimata erunt, haud in magno equidem ponam discrimine : 9. ad illa mihi pro se quisque acriter intendat animum, quae vita, qui mores fuerint, per quos viros quibusque artibus domi militiaeque et partum et auctum imperium sit ; labente deinde paulatim disciplina velut desidentes primo mores sequatur animo, deinde ut magis magisque lapsi sint, tum ire coeperint praecipites, donec ad haec tempora quibus nec vitia nostra nec remedia pati possumus perventum est. 10. Hoc illud est praecipue in cognitione rerum salubre ac frugiferum, omnis te exempli documenta in inlustri posita monumento intueri ; inde tibi tuaeque rei publicae quod imitere capias, inde foedum inceptu foedum exitu quod vites.  11. Ceterum aut me amor negotii suscepti fallit, aut nulla unquam res publica nec major nec sanctior nec bonis exemplis ditior fuit, nec in quam civitatem tam serae avaritia luxuriaque immigraverint, nec ubi tantus ac tam diu paupertati ac parsimoniae honos fuerit.  Adeo quanto rerum minus, tanto minus cupiditatis erat : 12. nuper divitiae avaritiam et abundantes voluptates desiderium per luxum atque libidinem pereundi perdendique omnia invexere.
    Sed querelae, ne tum quidem gratae futurae cum forsitan necessariae erunt, ab initio certe tantae ordiendae rei absint : 13. cum bonis potius ominibus votisque et precationibus deorum dearumque, si, ut poetis, nobis quoque mos esset, libentius inciperemus, ut orsis tantum operis successus prosperos darent.

Vocabulaire :
praefatio, onis f : préface
1. pretium, ii n : valeur, prix
opera, ae f : activité, travail
pretium operae facio, ere, feci, factum : faire quelque chose qui en vaille la peine
primordium, ii n : origine, commencement
perscribo, ere, scripsi, scriptum : écrire tout du long, consigner
perscripserim : subj. parf. marque l’antériorité par rapport à facere operae pretium
scio, ire, ivi ou ii, itum : savoir
audeo, ere, ausus sum (ausim : subj. arch. = audeam) : oser
2. quippe qui avec relative au subj → cause : car
cum... tum... : d’une part... d’autre part surtout
vetus, eris : vieux
vulgatus, a, um : ordinaire, répandu partout
rem : ici matière, sujet
dum : en un temps où
novus, a, um : nouveau
semper porte sur novi
scriptor, oris m : écrivain, auteur, historien
certus, a, um : assuré, certain
adfero, ferre, adtuli, allatum : apporter
ars, artis f : savoir-faire, talent, art
rudis, e : qui n’est pas travaillé, grossier, brut
vetustas, atis f : vieillesse, antiquité
supero, are, avi, atum : dépasser, surpasser
credo, ere, didi, ditum : croire
3. utcumque (adv. rel.) : de quelque manière que
juvo, as, are, juvi, jutum : plaire
[me] juvat + inf.: il [me] plaît de
res gestae (de gero, ere, gessi, gestum) : les hauts faits, les exploits
memoria, ae f : mémoire, souvenir
princeps, cipis adj. : le premier
et = etiam
virilis, e : d’homme
pro virili parte : pour [ma] part, dans la mesure de [mes] possibilités
consulo, is, ere, sului, sultum (+ dat.) : veiller à , s’occuper de
tantus, a, um : si grand
turba, ae f : foule
fama, ae f: opinion publique, renommée, réputation
obscurum, i, n : obscurité
nobilitas, atis f : célébrité, noblesse
magnitudo, inis f : grandeur
officio, ere, feci, fectum + dat.: se mettre devant, faire obstacle à
consolor, ari, atus sum : consoler
4. praeterea adv. : en outre
et = etiam
immensus, a, um : immense
opus, eris n : travail, oeuvre
ut + rel. au subj. : → cause : puisque
supra (+ acc) : au-delà de
septingentesimus, a, um : sept centième
annus, i m : an, année
repeto, are, avi, atum: aller rechercher, remonter
et quae: l’antécédent res ne garde plus le sens qu’il avait auparavant, mais prend celui de Res Romana : Rome, l’Etat romain
exiguus, a, um : petit, exigu, de petite taille
proficiscor, sci, fectus sum : partir
initium, ii n : commencement, début
eo … ut +subj. (→ conséquence) : au point que
cresco, ere, crevi, cretum : croître, grandir
laboro, are, avi, atum: travailler, être en peine, être incommodé
lego, ere, legi, lectum : lire
plerique, aeque, aque : la plupart
haud dubito (as, are, avi,atum) quin + subj : je ne doute pas que … ne
primus, a, um : le premier
origo, inis f : origine
propinquus, a, um : proche, voisin de (+ dat.)
minus : assez peu
praebeo, ere, ui, itum : présenter, offrir
voluptas, atis f : plaisir
festino, are, avi, atum : se hâter, se presser
festinantibus : participe se rapportant à plerisque (sens causal)
jam pridem : depuis longtemps (se rapporte à praevalentis)
praevaleo, ere, ui : valoir plus, prévaloir
praevalens, entis : très puissant, très vigoureux
vires, virium fpl : forces
conficio, is, ere, feci, fectum :affaiblir, réduire
5. contra adv. : au contraire
quoque adv. : aussi
labor, oris m : travail
praemium, ii n : avantage, récompense
ut : à savoir que
peto, ere, ii ou ivi, itum : chercher à atteindre, tirer de
conspectus, us m : vue, regard
tot : tant de
aetas, atis f : âge, époque
tantisper dum : pendant tout le temps que
priscus, a, um : très ancien, antique, du temps passé
mens, tis f : esprit
averto, ere, verti, versum : détourner de (ab + abl.)
expers, tis: privé de, dénué de, dépourvu de
cura, ae, f : souci
etsi : même si
flecto, ere, flexi, flexum : courber, détourner
verum, i n : le vrai
sollicitus, a, um : agité, inquiet
efficio, is, ere, feci, fectum (+ cod + attribut du cod) : rendre
6. quae : pron. rel. annonçant le ea qui suit
ante + acc. : avant
condo, ere , didi, ditum : fonder
poeticus, a, um : poétique
decorus, a, um : décoré, paré (ici attribut)
fabula, ae f : récit, fable, fiction
incorruptus, a, um : non corrompu, pur, intact
monumentum, i n : tout ce qui rappelle qqch, monument
trado, ere, didi, ditum : rapporter
affirmo, are, avi, atum : affirmer
refello, ere, felli : réfuter, démentir
7. venia, ae f : faveur, grâce, permission
antiquitas, atis f : antiquité
misceo, ere, cui, mixtum : mélanger (+ dat.)
humanus, a, um : humain
divinus, a, um : divin
augustus, a, um : auguste, majestueux, vénérable
oportet, ere, tuit impers. : il faut
licet, ere, cuit impers. : il est permis
consecro, are, avi, atum : consacrer, sanctifier
refero, ferre, tuli, latum : rapporter
referre a le même compl. d’objet origines suas
auctor, oris m : auteur, fondateur
auctores attribut de deos
is …ut +subj. (→ conséquence) : tel que
conditor, oris m : fondateur
suum : sous-entendre conditorem
parens, entis m : parent, père
Mars, Martis m : Mars
potissimum adv. : de préférence (à tout autre dieu), porte sur Martem
fero, fers, ferre, tuli, latum + cod + attribut du cod : donner pour, citer comme
et = etiam
tam … quam : autant que
gens, gentis f : race, nation, opposée à populus
humanus, a, um : humain
patio, i, passus sum : souffrir, supporter
aequus, a, um : égal
imperium, ii n : pouvoir, empire, autorité
8. haec renvoie à ce qui précède, illa annonce ce qui suit
similis, e : semblable à (+ dat.)
utcumque (adv. rel.) : de quelque manière que
animadverto, ere, verti, versum : remarquer, critiquer
existimo, are, avi, atum : juger, considérer
haud : négation
pono, ere, posui, positum : placer, poser
discrimen, inis, n : objet de discussion
equidem adv. : sans doute, assurément
haud in magno (...) ponam discrimine: je n’en ferai pas l’objet d’un jugement décisif sérieux
9. ad illa : asyndète adversative, annonce la sub. int. ind. quae (...) imperium sit
mihi : datif qui marque l’intérêt que l’auteur attache à cet aspect de son oeuvre
pro se quisque : chacun pour sa part
acriter adv. : avec ardeur
intendo, ere, tendi, tentum : tourner son attention (animum) vers
vita, ae f : vie
mores, um fpl : les moeurs
artes, ium, fpl : procédés, façons d’agir
domi militiaeque : en paix et en guerre
pario, ere, peperi, partum : créer, produire
augeo, ere, auxi, auctum : accroître, augmenter
labor, i, lapsus sum : glisser, se laisser aller
paulatim adv. : peu à peu, insensiblement
velut : pour ainsi dire
desideo, ere, sedi : rester assis, inactif
sequor, i, secutus sum : suivre (sujet quisque)
ut (adv. int.) : comment
tum : puis
coepi, isse : commencer
praeceps, cipitis : la tête en avant, emporté violemment
donec (+ ind.) : jusqu’à ce que
haec tempora npl : notre époque
vitium, ii n : vice
remedium, ii n: remède
pervenio, ire, veni, ventum: arriver
10. praecipue adv. : surtout, principalement
cognitio, onis, f : étude
cognitio rerum : l’étude de l’histoire
saluber (bris), is, e : utile, salutaire
frugifer, era, erum : qui produit des fruits, fertile, fructueux
exemplum, i, n : exemple
documentum, i, n : enseignement
inlustris (ill-), is, e : clair, bien éclairé
pono, ere, sui, situm : placer
monumentum, i, n : tout ce qui perpétue le souvenir, monument
intueor, eri, itus sum : regarder attentivement, contempler
inde adv. : de là
quod (sous-entendre un antécédent id) introduit une relative au subj.
imitere = imiteris (subj. prés. de imitor, ari atus sum : imiter)
foedus, a, um : honteux (ici adj. substantivé)
inceptus, us, m : commencement
exitus, us, m : résultat
vito, are, avi, atum : éviter
vites est suivi d’un second capias sous-entendu
11. ceterum : d’ailleurs
negotium, ii, n : travail
suscipio, ere, cepi, ceptum : entreprendre
fallo, ere, fefelli, falsum : tromper
sanctus, a, um: saint
ditior = divitior : comparatif de dives, itis adj. : riche, fécond
civitas, atis f : cité, Etat
in quam civitatem = civitas in quam
serus, a, um : tardif (serae : emploi poétique de l’adj. pour l’adv. sero : tard)
avaritia, ae f : convoitise, avidité, cupidité
luxuria, ae f : luxe
immigro, are, avi, atum : passer dans, s’introduire dans
paupertas, atis f : pauvreté
parsimonia, ae f : économie, épargne
honos (or), oris n : honneur, témoignage de considération
tam diu : si longtemps
adeo : tant il est vrai que
quanto + comp. …tanto + comp. : plus...plus (sous-entendre erat dans la 1ère prop.)
cupiditas, atis f : désir
12. nuper adv. : naguère, de nos jours (asyndète adversative)
divitiae, abundantes voluptates = sujets
divitiae, arum fpl : richesses
abundans, antis: qui déborde
voluptas, atis f : plaisir
avaritiam, desiderium = COD
desiderium, ii n : désir
luxus, us m : luxe
libido, inis f : envie, désir effréné, débauche
pereundi perdendique omnia = ct du nom desiderium
pereo, ire, ivi ou ii, itum : périr, se perdre
perdo, ere, didi, ditum : perdre, détruire, ruiner
invexere = invexerunt
inveho, ere, vexi, vectum : transporter, faire entrer
querel(l)a, ae f : plainte, lamentation
ne …quidem : ne pas même
tum ... cum ... : alors... quand
gratus, a, um : agréable, plaisant
futurus, a, um : part. fut. du verbe esse
forsitan + ind : peut-être
necessarius, a, um : nécessaire
ordior, iri, orsus sum : commencer
tantus, a, um : si grand
absum, esse, afui : être éloigné
13. cum +abl. : avec
omen, inis n : présage
votum, i n : voeu
precatio, onis f : prière
potius : plutôt
ut (→ comparaison) : comme
poeta, ae m : poète
mos, moris, m : coutume
libenter : volontiers
incipio, ere, cepi, ceptum : commencer
ut + subj : → but
successus, us m : succès, réussite
prosperus, a, um : heureux
opera, ae, f : travail, entreprise (ici pluriel de majesté)

retour