POGGII (1380 ­ 1459), Liber facetiarum

56 De Illo Qui Aratrum Super Humerum Portavit

Alter, Pierus nomine, admodum incultus, cum usque ad meridiem arasset, fessis bobus, et ipse labore fatigatus, rediturus in oppidum, aratrum super asellum alligat, deinde asellum, praemissis bobus, ascendit. Qui cum nimio onere gravatus sub pondere deficeret, sentit tandem Pierus asellum ire non posse. Tum descendens atque aratrum super humerum ponens, rursus asellum ascendit, inquiens: 'Nunc recte ambulare potes, non enim tu, sed ego aratrum fero.'

60 De Eo Qui Uxorem In Flumine Peremptam Quaerebat

Alter, uxorem quae in flumine perierat quaerens, adversus aquam proficiscebatur. Tum quidam admiratus, cum deorsum secundum aquae cursum illam quaeri admoneret: 'Nequaquam hoc modo reperietur,' inquit. 'Ita enim, dum vixit, difficilis ac morosa fuit, reliquorumque moribus contraria, ut nunquam nisi contrario et adverso flumine etiam post mortem ambulasset.'

100 Facetissimum De Sene Quodam Qui Portavit Asinum Super Se

Dicebatur inter Secretarios Pontificis, eos, qui ad vulgi opinionem viverent, miserrima premi servitute, cum nequaquam possibile esset, cum diversa sentirent, placere omnibus, diversis diversa probantibus. Tum quidam ad eam sententiam fabulam retulit, quam nuper in Alemannia scriptam pictamque vidisset.

Senem ait fuisse, qui cum adolescentulo filio, praecedente absque onere asello quem venditurus erat, ad mercatum proficiscebatur. Praetereuntibus viam quidam in agris operas facientes senem culparunt, quod asellum nihil ferentem neque pater, neque filius ascendisset, sed vacuum onere sineret, cum alter senectute, alter aetate tenera vehiculo egeret. Tum senex adolescentem asino imposuit, ipse pedibus iter faciens. Hoc alii conspicientes increparunt stultitiam senis quod, adolescente qui validior esset super asinum posito, ipse aetate confectus pedes asellum sequeretur. Immutato consilio atque adolescente deposito, ipse asinum ascendit. Paulum vero progressus, audivit alios se culpantes, quod parvulum filium, nulla ratione aetatis habita, tanquam servum post se traheret, ipse asello, qui pater erat, insidens. His verbis permotus, filium asello secum superimposuit. Hoc pacto iter sequens, interrogatus inde ab aliis, an suus esset asellus, cum annuisset, castigatus est verbis, quod ejus tanquam alieni nullam curam haberet, minime apti ad tantum onus, cum satis unus ad ferendum esse debuisset. Hic homo perturbatus tot variis sententiis, cum neque vacuo asello, neque ambobus, neque altero superimpositis absque calumnia progredi posset, tandem asellum pedibus junctis ligavit, atque baculo suspensum, suo filiique collo superpositum, ad mercatum deferre coepit. Omnibus propter novitatem spectaculi ad risum effusis, ac stultitiam amborum, maxime vero patris, increpantibus, indignatus ille, supra ripam fluminis consistens, ligatum asinum in flumen dejecit, atque ita amisso asino domum rediit. Ita bonus vir, dum omnibus parere cupit, nemini satisfaciens, asellum perdidit.

Vocabulaire:
56. aratrum, i n: charrue
humerus, i m: épaule
porto, are, avi, atum: porter
nomen, inis n: nom
admodum adv.: tout à fait
incultus, a, um: inculte, sans éducation, rustaud
meridies, ei m: midi
aro, are, avi, atum: labourer
fessu, a, um: fatigué
bos, bovis m: bœuf
labor, oris m: labeur, travail, peine
fatigo, are, avi, atum: épuiser, fatiguer
oppidum, i n: chef-lieu, village
asellus, i m: petit âne, ânon
(ad-) alligo, are, avi, atum: attacher à, lier à
praemitto, ere, misi, missum: envoyer devant
ascendo, ere, scendi, scensum: monter
nimius, a, um: excessif
onus, eris n: charge, fardeau
gravo, are, avi, atum: alourdir, accabler
pondus, eris n: poids, charge
deficio, ere, feci, fectum: manquer à, être défaillant
sentio, ire, sensi, sensum: sentir, se rendre compte
descendo, ere, scendi, scensum: descendre
pono, ere, posui, positum: placer
recte adv.: droit
ambulo, are, avi, atum: marcher
60. uxor, oris f: femme, épouse
flumen, inis n: fleuve
perimo, ere, emi, emptum: tuer, faire mourir
quaero, ere, quaesivi, quaesitum: chercher
pereo, ire, ii, itum: disparaître, périr
adversus + acc.: contre, vers, ici: en remontant
proficiscor, i, fectus sum: s'en aller
admiror, ari, atus sum: s'étonner
deorsum adv.: en bas, vers le bas
secundum + acc.: le long de
cursus, us m: cours, marche
admoneo, ere, monui, monitum: conseiller, avertir
nequaquam adv.: pas du tout
modus, i m: façon
reperio, ire, repperi, repertum: retrouver
vivo, ere, vixi, victum: vivre
difficilis, e: difficile, peu traitable
morosus, a, um: morose, pénible
contrarius, a, um: contraire, opposé, hostile
reliquus, a, um: qui reste
mores, um fpl: mœurs, caractère, genre de vie
ambulo, are, avi, atum: marcher, aller
100. facetus, a, um: plaisant, spirituel
senex, is m: vieillard
asinus, i m: âne
secretarius, i m: secrétaire
Pontifex, icis m: le Pontife, le Pape
vulgus, i n: la foule, le vulgaire
opinio, onis f: opinion
vivo, ere, vixi, victum: vivre
miser, era, erum: misérable
premo, ere, pressi, pressum: presser, soumettre
servitus, utis f: esclavage
nequaquam adv.: pas du tout
possibilis, e: possible
diversus, a, um: divers, différent
placeo, ere, cui, citum: plaire
probo, are, avi, atum: approuver, agréer
fabula, ae f: anecdote
refero, ferre, tuli, latum: rapporter
nuper adv.: naguère
scribo, ere, scripsi, scriptum: écrire
pingo, ere, pinxi, pictum: peindre
adolescentulus, a, um: tout à fait jeune
praecedo, ere, cessi, cessum: marcher devant
absque + abl.: sans
onus, eris n: charge
asellus, i m: petit âne
vendo, ere, didi ditum: vendre
mercatus, us m: marché
proficiscor, i fectus sum: s'en aller
praetereo, ire, ii, itum: passer devant, le long de
ager, agri m: champ
operas facere: travailler
culpo, are, avi, atum: blâmer
vacuus, a, um: vide, libre
sino, ere, sivi, situm: laisser, permettre
senectus, utis f: vieillesse
aetas, atis f: âge
egeo, ere, ui: manquer de, être privé de
vehiculum, i n: moyen de transport
adolescens, entis m: jeune garçon
impono, ere, posui, positum: placer sur
pes, pedis m: pied
conspicio, ere, spexi, spectum: voir
increpo; are, ui, itum: apostropher, gourmander
stultitia, ae f: stupidité
validus, a, um: robuste, valide
conficio, ere, feci, fectum: affaiblir, accabler, épuiser
sequor, i, secutus sum: suivre
immuto, are, avi, atum: changer
consilium, ii n: avis
paulum adv.: peu, un peu
progredior, i, gressus sum: avancer
ratio, onis f: raison, compte
servus, i m: ici valet
traho, ere, traxi, tractum: traîner
insideo, ere, sedi, sessum: être assis
verbum, i n: parole
permoveo, ere, movi, motum: émouvoir
hoc pacto: de cette manière
iter, ineris n: route
(ad-) annuo, ere, nui, nutum: faire un signe, répondre affirmativement
castigo, are, avi, atum: reprendre, réprimander
alienus, a, um: d'autrui
aptus, a, um: approprié, propre
ambo, ae, o: tous les deux
calumnia, ae f: accusation injuste, blâme
jungo, ere, junxi, junctum: unir, joindre
ligo, are, avi, atum: lier
baculus, i m: bâton
suspendo, ere, pendi, pensum: suspendre
collum, i n: cou
novitas, atis f: nouveauté, originalité
spectaculum, i n: spectacle
risus, us m: rire
effundo, ere, fudi, fusum: répandre
pass.: se laisser aller à, s'abandonner à
indignatus, a, um: indigné, dépité
ripa, ae f: rive, bord
consisto, ere, stiti: s'arrêter
disjicio, ere, jeci, jectum: jeter
amitto, ere, misi, missum: perdre
pareo, ere, rui: obéir, se soumettre
satisfacio, ere, feci, factum: donner satisfaction à

retour