JUNIUS Hadrianus, Aenigmata, 1565.


Candidor cygni plumis, sum filia Brumae,
Dura minus glacie ; sed nec minus algida : fungo
Rarior, ac fluidum in laticem tabesco tepore.
Signo novem, fuerit si littera prima recisa:
Cor mihi si jungas, vix est avis atrior ulla.[1]

1. candido, are, avi, atum : habiller de blanc
cygnus, i m: cygne
pluma, ae f: plume
Bruma, ae f: l’Hiver
2. durus, a, um: dur, ferme
glacies, ei f: glace
algidus, a, um: froid
fungus, i m: champignon, maladie des oliviers
3. rarus, a, um : rare, extraordinaire
fluidus, a, um: fluide
tabesco, ere, bui: fondre
latex, icis m :liquide, liqueur
tepor, oris m : chaleur modérée, tiédeur
4. signo, are, avi, atum :marquer, désigner, signaler
novem ind. : neuf
littera, ae f : lettre
recido, ere, cidi, cisum : ôter en coupant, retrancher
5. cor, cordis n : cœur
jungo, ere, junxi, junctum : joindre, lier, assembler
vix adv. : à peine, difficilement
ater, tra, trum : noir
avis, is f : oiseau


Tethyos undisonae mediis ego nascor in arvis,
                Meque cavernosam fistula crebra forat.
Non invita gravi levis impleo viscera succo,
                Quem revomo exsorptum pollice pressa prius.
Peniculique loco mensas extergeo mollis,
                Et rapio sordes, ulceraque exanio.[2]

1. Tethys, yos f : Téthys, femme de l’Océan, mère des fleuves
undisonus, a, um : qui fait retentir les vagues
medius, a, um : qui est au milieu, le milieu de
nascor, i, natus sum : naître
arvum, i n : champ, plaine
2. cavernosus, a, um: qui a des cavités, creux
fistula, ae f : tuyau, conduit, canal
creber, bra, brum : serré, dru, épais, nombreux
foro, are, avi, atum : percer, trouer
3. invitus, a, um : qui agit à contre-cœur, à regret
gravis, e : lourd
levis, e : léger
impleo, ere, plevi, pletum : emplir, remplir
viscera, um npl : viscères, entrailles
succus, i m : suc, sève
4. revomo, ere, vomui : revomir, rejeter
exsorbeo, ere, bui, sorptum : goûter, avaler
pollex, icis m : pouce
premo, ere, pressi, pressum : presser
prius adv. : auparavant
5. peniculus, i m : petite brosse, pinceau, torchon
locus, i : lieu
mensa, ae f : table
extergeo, ere, rsi, rsum : essuyer, nettoyer
mollis, e : mou
6. rapio, ere, rapui, raptum: entraîner, emporter
sordes, ium fpl : ordures, saleté, crasse
ulcus, eris n : ulcère, plaie
exanio = exsanio, are : faire suppurer


Porrigor in ramos quinos, et quilibet horum
Diditur in triplices nodos ; nisi quintus egeret
Uno, qui solus respondet robore cunctis :
Undique colliculis surgo, in vallemque resido :
Ast abaci, desit si forte, ego munia praesto.[3]

1. porrigo, ere, rexi, rectum : étendre, allonger
ramus, i m : rameau, branche
quini, ae, a : cinq
quilibet, quaelibet, quodlibet : celui qu’on voudra, n’importe lequel, quelconque
2. dido, ere, dididi, diditum : distribuer, répandre
triplex, icis : triple
nodus, i m : nœud
nisi : si ce n’est, excepté
quintus, a, um : cinquième
egeo, ere, ui : manquer, être privé de (+ abl.)
3. respondeo, ere, di, sum : répondre, faire le pendant à (+ dat.)
robor, oris n : chêne, force de résistance
cunctus, a, um : tout entier, tout
4. undique adv. : de toutes parts, de tous côtés
colliculus, i m : dim. de collis, monticule
surgo, ere, surrexi, surrectum : se lever
vallis, is f : vallée, creux
resido, ere, sedi, sessum : s’abaisser
5. ast : d’autre part
abacus, i m : abaque, table à faire des calculs
desum, esse, defui : manquer
forte adv. : par hasard
munia, n : charges, fonctions
praesto, are, stiti, statum : l’emporter sur, répondre de, remplir


Aeres excludo, tempestatumque malignam
Vim, transmitto tamen lucem, non perfluo ; Bacchum
Accipio gremio; nostroque fideliter alvo
Assyrios nimbos, fragrantiaque unguina credas.
Lumina confirmo, speculique exerceo munus. (…)[4]

1. aer, aeris m : air
excludo, ere, si, sum: ne pas laisser entrer
tempestas, atis f : tempête, orage
malignus, a, um : méchant, malin
2. vis f : force
transmitto, ere, misi, missum : laisser passer
lux, lucis f : lumière
perfluo, ere, exi, uxum : s’écouler, couler à travers
Bacchus, i m : Bacchus (dieu du vin)
3. accipio, ere, cepi, ceptum : recevoir
gremium, ii n : giron, sein
fideliter adv.: d’une manière fidèle, fermement
alvus, i m : ventre
4. Assyrius, a, um : d’Assyrie
nimbus, i m : nuage
fragrans, antis: odorant, odoriférant
unguen, inis n : corps gras, onguent
5. lumen, inis n : lumière, au pl : les yeux
confirmo, are, avi, atum : affermir
speculum, i n : miroir
exerceo, ere, cui, citum: exercer
munus, eris n : office, fonction


Vox mihi rauca aures radit, sum garrula lingua ;
                Ulva sub sterilis mollia regna colo ;
Vitaque vere novo rediviva recurrit in artus,
                Candida avi, gracili cruribus, esca petor.[5]

1. vox, vocis f : voix
raucus, a, um : rauque, enroué
auris, is f : oreille
rado, ere, rasi, rasum : raser , racler, déchirer
garrulus, a, um : babillard, bavard
lingua, ae f : langue
2. ulva, ae f : ulve (herbe des marais)
sterilis, e : stérile
mollis, e : souple, mou
regnum, i n: royaume
colo, ere, colui, cultum : honorer, habiter
3. vita, ae f : vie
ver, veris n : le printemps
redivivus, a, um : qui revit, qui recommence
recurro, ere, curri, cursum : revenir vite
artus, us m : membres
4. candidus, a, um : blanc, avis, is f : oiseau
gracilis, e : mince, maigre
crus, cruris n : jambe
esca, ae f : nourriture, aliment
peto, ere, ivi ou ii, itum : chercher à atteindre, attaquer, assaillir, rechercher, demander


[1] cornix, icis f : la corneille

[2] spongia, ae f : l’éponge

[3] manus, us f : la main

[4] vitrum, i n : le verre

[5] rana, ae f : la grenouille

retour