FABULA (Polyantheae, 1625, col. 2057, ed. 1625)

De Leone et Homine

Senex Leo, cum alia docere solebat filium suum, tum illi praecipere, ne umquam cum homine congrederetur, ac depugnaret : « Animal enim illud est, inquit, mirificum et invictum. » Leunculus illa quidem audiebat sed non tangebant dicta animum. Cum adolevisset et sentiret vires suas consummatas esse, progreditur quodam die, eo animo, cum homine ut praelium committere vellet. Videtque in agro conjugatos boves : accedit igitur, et rogat num homines sint. Illi quidem homines se esse negant, sed ab homine impositum jugum portare dicunt. Digressus ab his equum conspicatur, cum strato et frenis alligatum ad arborem, ibi ille huic, « Tun’ homo, inquit, es ? - Minime ego quidem, inquit equus, sed homini servio et obtempero ». Paulo post cernit quemdam in sylva, qui ligna finderet, ad quem accurrens : « Homo, inquit, videris esse. - Ita est, inquit ille. - Pugnabis igitur mecum, inquit. - Maxime, inquit ille, sed quaeso te, distrahe prius hanc arborem, cui vides ferrum istud impactum ». Incutit mox Leo ungulas fissurae arboris, et dimovit quidem eatenus, ut cuneus excideret : sed vis tanta non erat ut arborem distraheret, itaque partibus, ut sit, utrinque redeuntibus, comprehensis pedibus, illic haerebat captus Leo. At lignator clamores tollere et de agro undique vicinos advocare contra Leonem. Hic vero cum se in discrimine esse animdverteret, omnibus viribus adhibitis pedes de ligno retraxit, atque ita quidem, ungulas plerasque intra arborem ut relinqueret : ac reversus ad suum patrem cum cruentis pedibus : « Mi pater ! inquit, si paruissem monitis tuis, ungulas non amissem. »
Fabula hortatur omnes, ut in primis quidem parentibus, sed et aliis recte monstrantibus libenter obsequantur atque pareant.

Vocabulaire :
leo, onis m : lion
homo, inis m : homme
senex, is adj. : vieux
cum… tum… : d’une part…, d’autre part surtout
doceo, ere, docui, doctum : enseigner, instruire
soleo, ere, itus sum : avoir l’habitude de
praecipio, ere, cepi, captum : prendre avant, recommander de ne pas (avec ne + subj.)
umquam adv. : jamais
congredior, i, gressus sum : aborder, lutter, se mesurer avec
ac, atque : et
depugno, are, avi, atum : combattre à mort, lutter dans un combat décisif avec
animal, alis n : animal
inquit : dit-il
mirificus, a, um : étonnant, extraordinaire
invictus, a, um : invaincu, invincible
leunculus, i m : lionceau
audio, ire, ivi, itum : entendre
tango, ere, tetigi, tactum : toucher
animus, i m : esprit
dictum, i n : parole, mot
adolesco, ere, evi, adultum : grandir, croître
sentio, ire, sensi, sensum : sentir, se rendre compte
vis, pl. vires, virium f : force
consummo, are, avi, atum : faire la somme, parfaire, porter à la perfection
progredior, i, gressus sum : aller en avant, sortir
dies, ei m et f : jour
quidam, quaedam, quoddam adj. : certain, un certain
proelium, ii n : combat
committo, ere, misi, missum : mettre ensemble, faire se produire, se risquer à
volo, vis, velle, volui : vouloir
video, ere, vidi, visum : voir
ager, gri m : champ
conjugo, are, avi, atum : unir (sous le joug)
bos, bovis m : bœuf
accedo, ere, cessi, cessum : aller vers, s’approcher
igitur adv. : donc
rogo, are, avi, atum : demander
num: est-ce que par hasard?
quidem adv . : assurément
nego, are, avi, atum : dire non, affirmer que ne… pas
impono, ere, posui, positum : imposer, mettre sur les épaules
jugum, i n : joug
porto, are, avi, atum: porter
disgredior, i, gressus sum: s’éloigner, s’écarter
equus, i m: cheval
conspicor, ari, atus sum: apercevoir
stratum, i n : selle
frena, orum npl: freins, mors
adligo, are, avi, atum: attacher à, lier à
arbor, oris f : arbre
ibi adv. : là
minime adv. : pas du tout
servio, ire, ivi, itum : être esclave, être asservi à
obtempero, are, avi, atum : obtempérer, obéir
paulo adv. : un peu
cerno, ere, crevi, cretum: distinguer
silva, ae f: forêt
lignum, i n: bois
findo, ere, fidi, fissum : fendre
accurro, ere, curri (cucurri) : courir vers, accourir
videor, eri, visus sum : sembler
ita adv. : ainsi
maxime adv. : très bien, volontiers
quaeso, ere, sivi : demander, prier
distraho, ere, traxi, tractum: séparer, diviser, rompre
ferrum, i n : fer
impingo, ere, pegi, pactum : frapper, jeter contre, assener
incutio, ere, cussi, cussum : heurter contre, lancer contre
ungula, ae f : griffe
fissura, ae f : fente
dimoveo, ere, movi, motum : écarter
eatenus ut: aussi longtemps que, jusqu’au point où
cuneus, i m : coin
excido, ere, cidi: tomber
tantus, a, um: si grand
itaque adv : c’est pourquoi
pars, partis f : partie
utrimque adv. : des deux côtés, de part et d’autre
redeo, ire, ivi, itum : revenir
comprehendo, ere, endi, ensum : saisir ensemble, embrasser
pes, pedis m : pied, ici patte
illic adv. : là
haereo, ere, haesi, haesum : être attaché
lignator, oris m: celui qui va faire du bois
clamor, oris m : cri
tollo, ere, sustuli, sublatum : élever, pousser
vicinus, i m : voisin
undique adv. : de tous côtés
advoco, are, avi, atum : appeler, faire venir
contra + acc. : contre
discrimen, inis n : position critique
animadverto, ere, verti, versum : remarquer, se rendre compte
adhibeo, ere, bui, bitum : appliquer, employer
retraho, ere, traxi, tractum : tirer en arrière, retirer
plerique, aeque, aque : le plupart de
cruentus, a, um : sanglant, ensanglanté
pareo, ere, ui, itum : obéir, céder à
monitum, i n : avertissement, conseil
amitto, ere, misi missum : perdre
fabula, ae f : fable
hortor, ari, atus sum : exhorter, engager à
parens, entis m et f : le père et la mère
et = etiam : aussi
recte adv. : bien, justement, avec raison
monstro, are, avi, atum : montrer, indiquer, conseiller
libenter adv. : volontiers, de bon gré, de bon cœur
obsequor, i, cutus sum : céder à, se plier aux désirs de, faire la volonté de
 

retour